Στάδια ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε.

Η ανακύκλωση των Α.Η.Η.Ε. περιλαμβάνει τα εξής στάδια