Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Εργαλεία (Εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Εργαλεία

(Εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων)

  1. Τρυπάνια
  2. Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις