Περιφέρειες Συλλογής

Η εταιρία διαθέτει άδειες συλλογής-μεταφοράς και από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας για Α.Η.Η.Ε. και «σκραπ» μέταλλα οι οποίες παρουσιάζονται και παρακάτω:

 • Περιφέρεια Αττικής
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 • Περιφέρεια Ιονίων Νησιών
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Κρήτης
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου