ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τι Ανακυκλώνουμε

Στην ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ διαθέτοντας τα κατάλληλα μηχανήματα και το εξιδεικευμένο προσωπικό, μπορούμε να ανακυκλώσουμε

 • ‘Ολων των ειδών τους λαμπτήρες
 • Φωτιστικά
 • Μικροσυσκευές
 • Σιδηρούχα (Σίδηρος, σύμμεικτα μέταλλα με υπολείμματα σιδήρου)
 • Μη σιδηρούχα (Χαλκός, αλουμίνιο, ορείχαλκος, μπρούτζος, μολύβι, ανοξείδωτο, σερπαντίνα κτλπ.)
 • Πλακέτες (μικροσυσκευών κτλ.)
 • Μπαταρίες μολύβδου (Lead – acid)
 • Καλώδια
 • Μετασχηματιστές
 • Μοτέρ
 • Χαρτί – χαρτόνι
 • Σερπαντίνα
 • Ανοξείδωτα μέταλλα κτλ.