Ανακύκλωση Λαμπτήρων

H εταιρεία μας διαθέτει το μοναδικό μηχάνημα ανακύκλωσης στην Ελλάδα, με το οποίο μπορεί να ανακυκλώσει όλων των ειδών τους λαμπτήρες. Τα υλικά που προκύπτουν από την επεξεργασία των λαμπτήρων προωθούνται στην εγχώρια βιομηχανία για περαιτέρω αξιοποίηση τους.