ΝΕΑ

Bράβευση Της ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ

Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ βραβεύτηκε στα Βοussias Waste and Recycling Awards για  τις υπηρεσίες της στην διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ΑΗΗΕ. Δείτε Αναλυτικότερα [su_custom_gallery source="media: 9140,9139" link="lightbox" title="never"]

WEEELABEX

Η ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε,  το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό WEEELABEX, ρόλος του οποίου είναι η ορθή διαχείριση ΑΗΗΕ στην Ευρώπη. Η εταιρία μας λειτουργεί με συνεχή προσπάθεια και εξέληξη, για βελτίωση και αναβάθμιση των μεθόδων ανακύκλωσης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. #ανακύκλωση_λαμπτήρων, #οικο-κύκλιος, #ανακύκλωση_σκραπ, #σκραπ