Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων- Ε.Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑ
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
01 01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα R13
01 01 02 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα R13
02 01 07 Απόβλητα από δασοκομία R13
02 01 10 Απόβλητα μέταλλα R12
03 01 05 Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 03 0104 R13
03 03 01 Απόβλητα φλοιού και ξύλου R13
03 03 07 Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού R12
03 03 08 Απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για ανακύκλωση R12
07 02 13 Απόβλητα πλαστικά R13
09 01 07 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου R13
09 01 08 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου R13
09 01 10 Κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες R12
09 01 12 Κάμερες μιας χρήσης που περιέχουν μπαταρίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 09 011 1 R12
11 05 01 Στερεός ψευδάργυρος R13
11 05 02 Στάχτη ψευδαργύρου R13
12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων R13
12 01 02 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων R13
12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων R13
12 01 04 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων R13
12 01 05 Αποξέσματα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών R13
12 01 13 Απόβλητα συγκόλλησης R12
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι R12
15 01 02 Πλαστική συσκευασία R12
15 01 03 Ξύλινη συσκευασία R13
15 01 04 Μεταλλική συσκευασία R12
15 01 05 Συνθετική συσκευασία R12
15 01 06 Μεικτή συσκευασία R12
15 01 09 Συσκευασία από υφαντουργικές υλες R13
15 02 03 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02 R13
16 01 17 Σιδηρούχα μέταλλα R12
16 01 18 Μη σιδηρούχα μέταλλα R12
16 01 19 Πλαστικά R12
16 01 20 Γυαλί R12
16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 R12
17 02 01 Ξύλο R13
17 02 02 Γυαλί R12
17 02 03 Πλαστικό R12
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος R12
17 04 02 Αλουμίνιο R12
17 04 03 Μόλυβδος R12
17 04 04 Ψευδάργυρος R12
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας R12
17 04 06 Κασσίτερος R12
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα R12
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 R12
19 10 01 Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα R12
19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι R12
19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα R12
19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα R12
19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ R12
19 12 07 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 12 06 R13
19 12 08 Υφαντικές ύλες R13
19 12 09 Ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) R13
19 12 10 Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα) R13
19 12 12 Αλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 1 9 1 2 1 1 R13
20 01 01 Xαρτιά και χαρτόνια R12
20 01 11 Υφάσματα R12
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο20 0137 R13
20 01 39 Πλαστικά R12
20 01 40 Μέταλλα R12